برنامه استراتژيك مركز تحقيقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد


 
 
 
برنامه استراتژيك مركز تحقيقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 

چشم انداز (Vision)
هدف نهايي ما اين است كه با انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در زمينه علوم نانو فناوری پزشکی به عنوان قطب پژوهشي علوم نانو فناوری پزشکی كشور درآئيم.

رسالت (Mission)

1-    انجام پژوهشهاي بنيادي علوم نانو فناوری به منظور توليد علم

2-    انجام پژوهشهاي كاربردي مورد نياز مرتبط با علوم نانو فناوری در زمينة صنعت، بهداشت و درمان

3-    فراهم آوردن محيط مناسب از لحاظ تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و محققين با انگيزه جهت انجام پژوهشهاي مرتبط

4-    ارتباط با ساير مراكز علمي و جذب اعتبارات خارج سازماني

نقاط قوت: Sterngths

1S- تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي                                                                                 

2S- وجود دوره های تحصیلات تکمیلی (PhD)  نانوفن آوری دارویی

3S- امكان همكاري و ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي و ارگانها

4S- دسترسي به اكثر سايتهاي علمي مورد نياز

5S- وجود اعضاي هيأت علمي توانمند در رشته‌هاي مختلف نانو فناوری

نقاط ضعف (Weakness)

1W- ارتباطات بين المللي ضعيف با مراكز تحقيقاتي خارج از كشور                                                                                     
2W-عدم وجود هيأت علمي پژوهشي مستقل

3W- بودجة ناكافي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي

4W- فاصله مكاني زياد بين مركز تحقيقات نانو فناوری و دانشكدهای داروسازي و پزشکی

فرصت‌ها (Opportunities)

1O- حمايت دولت از مراكز تحقيقاتي

2O- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم                                                                                                                            

3O- اعتبارات خارج سازماني

4O- وجود دوره‌هاي تحصيلات تكميلي

5O- حمايت ستاد ویژه توسعه نانو فناوری ریاست جمهوری از مراكز تحقيقاتي نانو فناوری

6O- وجود مراكز تحقيقاتي متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه

7O- وجود مراكز درماني تخصصي و فوق تخصصي مختلف در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه

8O- وجود پستهاي مديريتي در بين اعضاي مركز تحقيقات

تهديدها (Threats)

1T- كاناليزه شدن اعتبارات و امكانات دولتي به مراكز خاص

2T-نگرش محققين نسبت به انجام طرحهاي كاربردي                                                                                                                         

3T-پيشرفت آهسته‌تر در توليد علم و فناوري نسبت به حركت سريع جامعه بين الملل

4T-تحريم‌هاي اقتصادي

اهداف كلي (General Goals)

1G- توسعه توليد علم با افزايش توليد مقالات معتبر داخلي و خارجي                                                                                                        

2G- انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه‌هاي درماني، بهداشتي و صنايع مرتبط

3G- ارتقاء رتبة پژوهشي مركز در بين مراكز تحقيقاتي كشور

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 64
ديروز:45
اين هفته: 109
هفته‌ي گذشته: 496
اين ماه: 1384
ماه گذشته: 2183
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1