تجهيزات مركز تحقيقات نانو فناوري


 

مرکز تحقیقات نانو فناوری شامل آزمایشگاه های زیر میباشد : 

 
 
 
           
 
 آزمایشگاه نانوفارماسیوتیکس و نانو بیو تکنولوژی
 سرپرست:                                                                
 دكتر محمودرضا جعفري(استاد فارماسوتيكس)
 

تجهیزات موجود در بخش شامل :  

§         Extruder

§         Beadbeater

§         فریز درایر

§         سل دیفیوژن

§         کورنئومتر

§         میکروسکوپ inverse دوربین دار

§         میکروسکوپ نوری

§         هود لامینار و شیمیایی

§         میکروسانتریفوژ و سانتریفوژ

§         میکروفلوئیدایزر

§         شیکر انکوباتور

§         Rotary evaporator

§         Stirrers

§         انواع سونيكاتور (Probe , Bath)

§         انواع هموژنايزر (Probe Hemogenizer,Bead beater, Microfluidizer)

§          الكتروفورز عمودي

§          الكتروفورز افقي

§          دستگاه ELISA Reader

§          دستگاه washer ELISA

§          Shaker

§         Mixer

§          Magnet stirrer

§          انكوباتور CO2

§          چهار دستگاه کامپيوتر با اينترنت پرسرعت همراه با اسکنر و پرينتر

  

           
  آزمایشگاه  نانومديسين
 سرپرست:                                                                  
  دكتر محمد رمضاني(استاد بيوتكنولوژي داروئي)
                     
تجهیزات موجود در بخش شامل :  
      §         HPLC نيمه تهيه اي

§          سانتريفيوژ پخچال دار

§          لومينومتر لوله

§          لومينومتر پليت

§         تجهيزات كشت سلولي شامل انكوباتورCO2

§         هود لامينار

§          ميكروسكوپ اينورت

§          فريزرهاي c70- و c135-

§          تانك ذخيره سلولي

§          فلوسيتومتر

§          دو دستگاه کامپيوتر با ينترنت پرسرعت همراه با پرينتر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 82
ديروز:45
اين هفته: 127
هفته‌ي گذشته: 496
اين ماه: 1402
ماه گذشته: 2183
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1