اساسنامه مرکز تحقیقات نانوفناوری


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

اساسنامه مرکز تحقیقات نانوفناوری

ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات نانو فناوری که در این اساسنامه " مرکز تحقیقات" نامیده می شود. برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف:

1-     توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه علم نانو فناوری          

2-     انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-     جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه نانو فناوری          

5-     ترغیب،تشویق و بکارگیری محققین

6-      کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

7-     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز عبارتند از:

الف: شورای عالی

ب: رئیس مرکز

ماده 4- اعضای شورای عالی مرکز عبارتند از :

1-     رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

2-     معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

3-     معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

4-     رئیس مرکز

5-     سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

 

ماده 5- وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می باشد:

1-     تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2-     تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

      3-     بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4-     بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5-     تصویب دستور العمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز تحقیقات

6-      پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورای عالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مش ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6- رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یک بار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7- وظایف رئیس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

ماده 8- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب) اعضاء وابسته: که اعضای هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف) در آمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی

ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

با توجه به مصوبه دویستمین جلسه مورخ 16/12/88  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، این اساسنامه در 9 ماده و یک تبصره به تصویب رسید.

بدیهی است در صورتیکه طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی علوم پزشکی دولتی- غیر دولتی) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب 30/2/81 شورای گسترش دانشگاه ها، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده، موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید . این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.

                                                                             

اساسنامه مرکز تحقیقات نانو فناوری

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 102
ديروز:45
اين هفته: 147
هفته‌ي گذشته: 496
اين ماه: 1422
ماه گذشته: 2183
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1