استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
English_Category Dr. Tafaqodi

Dr. Tafaqodi

 

 

Mohsen Tafaghodi (Pharm.D., Ph.D.)

 

Professor in Pharmaceutics and Nanotechnology

 

 

Address:

School of Pharmacy,

Nanotechnology Research Center,

Mashhad University of Medical Sciences,

Mashhad-Iran

Tel: ++98-51-38823255-66 (Office)

Fax: ++98-51-38823251

tafaghodim[at]mums.ac.ir

Updated at:  June 2016                         

                                                       und Educational Background 

Pharm.D.: School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences (1991-1997).

Ph.D. (Pharmaceutics): School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences (1997-2003). Ph.D. thesis title: Nasal immunization using biodegradable microspheres and liposomes: Tetanus toxoid as a model

 

Research fellowships:

1-      School of Pharmacy, University of Alberta, Canada (cancer vaccination using nano- and microparticulate drug delivery systems). 2001.

2-      Leiden/Amsterdam center for Drug Research, University of Leiden, Netherland (preparation and characterization and in vivo study of TMC:HBsAg and chitosan:HBsAg nanoparticles as a nasal delivery /adjuvant system). 2011.

 

 

 

Research Interests

Mucosal and systemic vaccine and drug delivery by nanoparticulate and microparticulate delivery systems (nanospheres, microspheres and liposomes)

 

 

 

 

Publications

Books

1. Tafaghodi, M., Amiri, R., Hosseinzadeh, H., 1998. Adverse Effects of Herbal Drugs. Volume 1, MUMS Press, Mashhad. (Translation), 4th print 2007.

2. Tafaghodi, M., Hosseinzadeh, H., 2002. Adverse Effects of Herbal Drugs. Volume 2, MUMS Press, Mashhad. (Translation), 3rd print, 2007.

3. Hosseinzadeh, H., Tafaghodi, M., 2006. Adverse Effects of Herbal Drugs. Volume 3, MUMS Press, Mashhad. (Translation).

4. Afrasiabi, H., Tafaghodi, M., Sajadi, S.A., Sadeghi, F., 2006. Pharmacetics, the science of dosage form design. Volume 1, MUMS Press, Mashhad. (Translation, 2nd print, 2009).

5. Afrasiabi, H., Tafaghodi, M., Sajadi, S.A., Sadeghi, F., Fazly, B.S., 2007. Pharmacetics, the science of dosage form design. Volume 2. (Translation), 2nd print, 2010.

6. Imenshahidi, M., Moallem, S.A., Tafaghodi, M., Rezaei, Ramin, Firouzi, Zohreh, 2011. Nonprescription Drug Therapy. MUMS press, Mashhad. (Translation)

7. Afrasiabi, H., Tafaghodi, M., Sajadi, S.A., Sadeghi, F., Fazly, B.S., 2013. Aulton’s Pharmacetics, the design and manufacture of medicines. Volume 1, MUMS Press, Mashhad. (Translation, 2015).

8. Afrasiabi, H., Tafaghodi, M., Sajadi, S.A., Sadeghi, F., Fazly, B.S., 2013. Aulton’s Pharmacetics, the design and manufacture of medicines. Volume 2, MUMS Press, Mashhad. (Translation, 2015).

 

Papers

1- Diwan, M., Tafaghodi, M., Samuel, J., 2002. Enhancement of immune responses by co-delivery of a CpG oligodeoxynucleotide and tetanus toxoid in biodegradable nanospheres. Journal of Controlled Release, 85, 247-262

2- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2002. Drug delivery from nasal route. Razi,, 155, 32-42.

3- Tafaghodi, M., Hasanzadeh, M., Rahimizadeh, M., 2003. Isolation and identification of Hyoscyamus insanus alkaloids. Iranian journal of Medicinal Plants, 2(7), 29-36.

4- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2004. Utilization of particulate and immuno-modulating adjuvants for enhancement of immune responses against tumors antigenic markers. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 6(4), 336-345.

5- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., Zakavi, S.R., Momen-nejad, M., 2004. Evaluation of the clearance characteristics of various microspheres in the human nose by gamma-scintigraphy. International Journal of Pharmaceutics, 280, 125-135.

6- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2004. Mucosal immunization. Razi, 175, 17-24.

7- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R.., Sajadi Tabasi, S.A., 2004. Adjuvants. Razi, 174, 34-45.

8- Sajadi Tabasi, S.A., Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., 2004. Dextran microspheres encapsulated with tetanus toxoid as a delivery system for nasal immunization: in vitro and in vivo characterization.  Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 7(2), 88-98.

9- Jaafari, M.R., Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., 2005. Evaluation of the clearance characteristics of liposomes in the human nose by gamma-scintigraphy. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 4(1), 3-11.

10- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Formulation and characterization and release studies of alginate microsphere encapsulated with tetanus toxoid. Journal of Biomaterials Science. Polymer Edition., 17(8), 909-924.

11- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2006. Induction of systemic and mucosal immune responses by intranasal administration of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. International Journal of Pharmaceutics, 319, 37-43.

12- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2006. Nasal immunization studies by liposomes encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 64, 138-145.

13- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Nikouzadeh, A. 2007. Evaluation of systemic and mucosal immune responses following the nasal immunization by various sizes of liposomes encapsulated with tetanus toxoid. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 9, 4(32), 307-315.

14- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2007. Nasal immunization study by PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and CpG-ODN. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 6(3), 151-158.

15- Ghiasi, Z., Sajadi Tabasi, S.A., Tafaghodi, M., 2007. Preparation and In Vitro  Characterization of Alginate Microspheres Encapsulated with Autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG –ODN. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 10(2), 90-98.

16- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Payan, M., 2007. Alginate microspheres as delivery system and adjuvant for autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponin (QS) - Preparation and characterization. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(2), 61-68.

17- Nazemian, F., Mohammad-Poor, A-H, Naghibi, M, Hasanzadeh-Khayat, M., Tafaghodi, M., Charkazi, S, Abrisham, S., 2007. The effect of pentoxiphylline on hemoglobin levels in patients with erythropoietin resistant anemia in hemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation, 22(Supplement 6), 355-355.

18- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2008. Nasal immunization studies by cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoid. Current Drug Delivery, 5, 108-113.

19- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Kharazizadeh, M., 2008. Preparation and characterization of PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponin. Saudi Pharmaceutical Journal, 16(1), 43-49.

20- Sajadi Tabasi, S.A., Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., 2008. Induction of high antitoxin titers against tetanus toxoid in rabbits by intranasal immunization with dextran  microspheres. International Journal of Pharmaceutics, 360, 12-17.

21- Tafaghodi, M., Hadizadeh, F., Farahmand, F., 2008. Comparison of spectrophotometry and spectroflourimetry methods in determination of encapsulation efficiencies of TT in microspheres and liposomes, Pharmaceutical Sciences, summer, 53-59.

22- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Amiri, N., 2008. PLGA nanospheres loaded with Autoclaved Leishmania Major (ALM) and CpG-ODN: Preparation and in vitro characterization. Iranian Journal of basic medical Sciences, 11(2), 112-119.

23- Deldar, K., Nazemi, E., Balali Mood, M., Emami, S.A., Mohammadpour, A.H., Tafaghodi, M., Afshari, R., 2008. Effect of Coriandrum sativum L. extract on lead excretion in 3-7 year old children, Journal of Birjand University of Medical Sciences, 15, 11-19.   

24- Amin, M.R., Jaafari, M.R., Tafaghodi, M., 2009. Nasal immunization studies in rabbits by anionic and chitosan coated liposomes encapsulated with tetanus toxoid as a model antigen. Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, 74, 225-229.

25- Khadivzadeh, T., Samadi, S., Emami, A., Tafaghodi, M., Sanjar Moosavi, N., Behnam, H.R., 2010. The Effect of Hypericum Perforatum on the Wound Healing and Scar of Cesarean. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 16(1), 113-117.

26- Tafaghodi, M., Rastegar, S., 2010. Preparation and in vivo study of dry powder microspheres for nasal immunization. Journal of Drug Targeting, 18(3), 235-242.

27- Emami, S.A., Fakhrjafary, M., Tafaghodi, M., Hassanzadeh, M.K., 2010. Chemical Composition and Antioxidant Activities of the Essential Oils of Different Parts of Cupressus arizonica Greene. Journal of Essential Oil Research, 22, 193-199.

28- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Eskandari, M., Khamesipour, A., 2010. Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres loaded with an experimental Autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponins. Tropical Biomedicine, 27, 639-650.

29- Alipour, S., Montaseri, H., Tafaghodi, M., 2010. Preparation and characterization of paclitaxel loaded alginate microparticles for pulmonary delivery. Colloids and Surfaces B. Biointerfaces, 81, 521-529.

30- Mohaghegh, M., Tafaghodi, M., 2011. Dextran microspheres could enhance immune responses against PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and Quillaja saponins after nasal immunization in rabbit. Pharmaceutical Development and Technology, 16, 36-43.

31- Tafaghodi, M., Khamesipour, A., Jaafari, M.R., 2011. Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with Autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN. Parasitology Research, 108, 1265-1273.

32- Tafaghodi, M., Eskandari, M., Khamesipour, A., Jaafari, M.R., 2011. Alginate microspheres encapsulated with Autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN induced partial protection and enhanced immune response against murine model of leishmaniasis. Experimental Parasitology, 129, 107-114.

 33- Maleki, M., Karimi, G., Tafaghodi, M., Raftari, S., Nahidi, Y., 2012. Comparison of Intralesional 2% zinc sulfate and Glucantime injection in treatment of acute cutaneous Leishmaniasis. Indian Journal of Dermatology, 57, 118-122.

34- Tafaghodi, M., Eskandari, M., 2012. The mucosal adjuvant potential of cross-linked dextran microspheres (CDM) as dry powder. Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 15, 873-879.

35- Moghadam Aryaee, F., Tafaghodi, M., 2012. Mucosal adjuvant potential of Quillaja saponins and cross-linked dextran microspheres, co-administered with liposomes encapsulated with tetanus toxoid. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 11(3), 723-732.

36- Khodaverdi, E., Tafaghodi, M., Ganji, F., Abnoos, K., Naghizadeh, H., 2012. In vitro insulin release from thermosensitive chitosan hydrogel.  AAPS PharmSciTech, 13, 460-466.

37- Tafaghodi, M., Saluja, V., Kersten, G.F.A., Kraan, H., Slütter, B., Amorij, J.-P., Jiskoot W., 2012. Hepatitis B surface antigen nanoparticles coated with chitosan and trimethyl chitosan: impact of formulation on physicochemical and immunological characteristics. Vaccine, 30, 5341-5348.

38- Moghimipour, E., Tafaghodi, M., Balouchi, A., Handali, S., 2013. Formulation and in vitro Evaluation of Topical Liposomal Gel of Triamcinolone Acetonide. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), 4, 101-107.

39- Hosseinzadeh, H., Tafaghodi, M., Moosavi, M.J., Taghiabadi, E., 2013. Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Nigella sativa Seeds on Milk Production in Rats. JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 6, 18-23. 

40- Zarifpour, M., Hadizadeh, F., Iman, M., Tafaghodi, M., 2013. Preparation and characterization of trimethylchitosan (TMC) nanospheres encapsulated with tetanus toxoid. Pharmaceutical Sciences, 1(2), 13-18.

41- Dehghan, S., Tavassoti Kheiri, M., Tabatabaiean, M., Darzi, S., Tafaghodi, M., 2013. Dry-powder form of chitosan nanospheres containing infulenza virus and adjuvants for nasal immunization. Archives of Pharmacal Research, 36:981-992.

42- Ganji, F., Khodaverdi, E., Tafaghodi, M., Sadoogh, M., 2013. Effects of Formulation Properties on Sol-Gel Behavior of Chitosan/glycerolphosphate Hydrogel. Iranian Polymer Journal, 22:785-790.

43- Khodaverdi, E., Tafaghodi, M., Beizaei, S., Abnous, Kh., Alibolandi, M., and Hadizadeh, F., 2013. Preparation and Characterization of PLGA-PEG-PLGA nanospheres prepared with a new thermogelling method for Insulin Delivery. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 5, 311-319.

44- Khameneh Bagheri, B., Momen-nejad, M., Tafaghodi, M., 2014. In vivo evaluation of mucoadhesive properties of nanoliposomal formulations upon coating with trimethylchitosan polymer. Nanomedicine Journal, 1(3), 147-154.

45- Mohammadpour, A.H., Nazemian, F., Hasanzadeh, M., Tafaghodi, M., Salari, P., Charkazi, S., Naghibi, M., Shamsara, J., 2014. Evaluation of the effect of pentoxifylline on erythropoietin-resistant anemia in hemodialysis patients. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation, 25, 73-78.

46- Razavi Rohani, S.S., Abnous, K., Tafaghodi, M., 2014. Preparation and characterization of spray-dried powders intended for pulmonary delivery of Insulin with regard to the selection of excipients. International Journal of Pharmaceutics, 465, 464-478.

47- Tafaghodi, M., Kersten, G.F.A, Jiskoot, W., 2014. Nano-adjuvanted polio vaccine: Preparation and characterization of chitosan and trimethyl chitosan (TMC) nanoparticles loaded with inactivated polio virus and coated with sodium alginate. Nanomedicine Journal, 1(4), 220-228.

48- Hosseinzadeh, H., Tafaghodi, M., Abedzadeh, S., Taghiabadi, E., 2014. Effect of Aqueous and Ethanolic Extracts of Pimpinella anisum L. Seeds on Milk Production in Rats. Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 7(4), 211-216.

49- Ghoochi Atashbeyk, D., Khameneh Bagheri, B., Tafaghodi, M., Fazly Bazzaz, B.S., 2014. Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection by nanoliposomes loaded with gentamicin and oleic acid. Pharmaceutical Biology, 52 (11), 1423-1428.

50- Mohajer, M., Khameneh, B., Tafaghodi, M., 2014. Preparation and characterization of PLGA nanospheres loaded with inactivated influenza virus, CpG-ODN and Quillaja saponin. 17, 722-726.

51- Khodaverdi, E., Heidari, Z., Sajadi Tabassi, S.A., Tafaghodi, M., Alibolandi, M., Mirzazadeh Tekie, F.S., Khameneh, B., Hadizadeh, F., 2014. Injectable supramolecular hydrogel from insulin-loaded triblock PCL-PEG-PCL copolymer and γ-cyclodextrin with sustained-release property. AAPS PharmSciTech, 16(1), 141-149.

52- Dehghan, S., Tafaghodi, M., Bolourieh, T., Mazaheri, V., Torabi, A., Abnous, KH., Tavassoti Kheiri, M., 2014. Nasal immunaization against influenza by chitosan nanospheres encapsulated with Influenza whole virus and adjuvants in dry-powder form. International Journal of Pharmaceutics, 475, 1-8.

53- Kazemi-Beydokhti, A., Zinali heris, S., Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Hatamipoor, M., 2014. Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 24(6), 572-578.

54- Moayedian, T., Mosaffa, F., Khameneh-Bagheri, B., Tafaghodi, M., 2015. Combined effects of PEGylation and particle size on uptake of PLGA particles by macrophage cells. Nanomedicine Journal, 2(4), 299-304.

55- Mehravaran, A., Jaafari, M.R., Jalali, S.A., Khamesipour, A., Tafaghodi, M., Hojatizade, M., Badiee, A., 2015. The role of surface charge of ISCOMATRIX nanoparticles on the type of immune response generated against Leishmaniasis in BALB/c mice. Nanomedicine Journal, 2(4), 249-260.

56- Montaseri, H., Alipour, S., Tafaghodi, M., 2015. Inhalable, large porous PLGA microparticles loaded with pcalitaxel: Preparation, in vitro and in vivo characterization. Journal of Microencapsulation, 32(7), 661-668.

57- Rady Raz, N., Akbarzadeh-T, M.R., Tafaghodi, M., 2015. Bio-inspired Nanonetworks for Targeted Cancer Drug Delivery. IEEE Transaction of Nanobiosience, 14(8), 894-906.

58- Mehravaran, A., Jaafari, M.R., Jalali, S.A., Khamesipour, A., Tafaghodi, M., Hojatizade, M., Badiee, A., 2015. The role of surface charge of ISCOMATRIX nanoparticles on the type of immune response generated against Leishmaniasis in BALB/c mice. Nanomedicine Journal 2 (4), 249-260.

59- Mehravaran, A., Jaafari, M.R., Jalali, S.A., Khamesipour, A., Tafaghodi, M., Hojatizade, M., Abbasi, A., Badiee, A., 2015. Cationic Immune Stimulating Complexes Containing Soluble Leishmania Antigens: Preparation, Characterization and in Vivo Immune Response Evaluation. Iranian Journal of Immunology 12 (4), 274.

60- Radvar, M., Moeintaghavi, A., Tafaghodi, M., Ghanbari, H., Fatemi, H., Mokhtari, M.R., Najafi, F., Hoseinipour, Z., Dastmalchi, P., Farazi, F., 2016. Clinical efficacy of herbal mouth wash composed of Salix alba, Malva sylvestris and Althaea officinalis in chronic periodontitis patients. Journal of Herbal Medicine, 6, 24-27.

61- Shiehzadeh, F., Tafaghodi, M., 2016. Dry powder form of polymeric nanoparticles for pulmonary drug delivery. Current Pharmaceutical Design, 22(17), 2549-2560.

62- Amirnasr, M., Fallah-tafti, T., Sankian, M., Rezaei, A., Tafaghodi, M., 2016. Immunization against HTLV-1 with CHT and TMC nanoparticles loaded with recombinant env23 and env13 antigens of envelope protein gp46. Microbial Pathogenesis, 97, 38-44.

63- Alipour, S., Montaseri, H., Nekouian, A.A., Khalili Azad, A., Mohamadpour, A.H., Tafaghodi, M., 2016. Non-invasive endotracheal delivery of paclitaxel loaded alginate microparticles: pharmacokinetic study. Journal of Chemotherapy (In Press).

64- Tafaghodi, M., Jaafari, M-R. Eskandari, M., Khamesipour, A., 2016. Immunization against cutaneous leishmaniasis by Alginate microspheres loaded with Autoclaved Leishmania major (ALM) and Quillaja saponins. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (In Press).

65- Hadizadeh, F., Khodaverdi, E., Javan, M., Tafaghodi, M., Sajadi Tabassi, S.A., Chamani, J., Khameneh, B., Mirzazadeh Tekie, F.S., 2016. Sustained Drug Delivery System for Insulin using Supramolecular Hydrogels Composed of Tri-block Copolymers. Submitted to IJPR.

66- Amini, Y., Moradi, B., Tafaghodi, M., Meshkat, Z., Ghazvini, K., Fasihi-Ramandi, M., 2016. TB trifusion antigen adsorbed on calcium phosphate nanoparticles stimulated strong cellular immunity in mice. Submitted to experimental nanoscience.

67- Karimi, S.M., Sankian, M., Khademi, F., Tafaghodi, M., 2016. Chitosan (CHT) and trimethylchitosan (TMC) nanoparticles as adjuvant/delivery system for parenteral and nasal immunization against Mycobacterium tuberculosis (MTb) ESAT-6 antigen. Submitted to Microbiology and Immunology.

68- Pirouzmand, H., Khameneh, B., Tafaghodi, M., 2016. Evaluation of immunoadjuvant potential of dry powder form of cross-linked dextran microspheres (CDM) mixed with chitosan ‎nanospheres encapsulated with tetanus toxoid, after nasal ‎immunization in rabbits. Submitted to Pharmaceutical Biology.

69- Amini, Y., Tafaghodi, M., Amel Jamehdar, S., Meshkat, Z., Moradi, B., Sankian, M., 2016. Heterologous expression, purification and characterization of the HspX, Ppe44 and EsxV proteins of Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate in prokaryotic system. Submitted to Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.

70- Dehghan, S., Kheiri, M.T., … , Tafaghodi, M., 2016. Dry powder vaccine preparation, characterization and immunogenic evaluation of Alginate-based whole inactivated influenza nasal vaccine in rabbits. Submitted to journal of Colloids and Surfaces B.

71- Mosafer, J., Abnous, Kh., Tafaghodi, M., Ramezani, M., 2016. In vitro and in vivo evaluation of anti-nucleolin-targeted magnetic PLGA nanoparticles loaded with doxorubicin as a theranostic agent for enhanced targeted cancer imaging and therapy. Submitted to Applied surface Science.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentations

1- Tafaghodi, M. Shokouhi Nejad, H., 1995. Evaluation of different methods of determination of poor soluble substances. Proceeding of the 2nd congress of Iranian pharmacy students, Mashhad, Iran.

2- Moghimipour E., Dehghan G. and Tafaghodi M., 1998. The study of HPMC concentrations on physical properties of coated tablets. Proceeding of the 6th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Tehran, Iran.

3- Tafaghodi M., Rahimizadeh M., Hassanzadeh M., 2000. Isolation and characterization of alkaloids of Hyoscyamus insanus. Proceeding of the 7th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Mashhad, Iran.

4- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2000. Formulation and characterization of liposomes containing tetanus toxoid. Proceeding of the 7th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Mashhad, Iran.

5- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., 2002. Preparation and characterization of alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid for nasal delivery. Proceeding of the 8th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Shiraz, Iran.

6- Tafaghodi, M., Diwan, M., Samuel, J., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2002. Increasing the immune responses by co-delivery of tetanus toxoid and CpG ODN encapsulated in PLGA nanospheres­. Proceeding of the 8th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Shiraz, Iran.

7- Tafaghodi, M., Zakavi, S.R., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R., Momen Nejad, H., 2002. Gamma-Scintigraphy as a novel method to study the distribution and clearance rate of different mucoadhesive nasal delivery systems. Proceeding of the 6th Annual Meeting of Nuclear Medicine, Mashhad, Iran.

8- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2003. Nasal immunization using alginate microspheres encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 1st Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

9- Sajadi Tabasi, S.A., Tafaghodi, M., Jaafari, M.R.., 2003. Nasal immunization using cross-linked dextran microspheres encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 1st Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

10- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R.., Sajadi Tabasi, S.A., 2003. Nasal immunization using neutral, cationic, fusogenic and cationic-fusogenic liposomes encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 1st Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.........

11- Tafaghodi, M., Samuel, J., Diwan, M., Sajadi, S.A., Jaafari, M.R., 2003. Utilization of particulate and immunomodulating adjuvants for enhancement of immune response against tumors antigenic markers. Proceeding of the 3rd Congress of National Biotechnology, Mashhad, Iran.

12- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Jaafari, M.R.., 2006. Nasal immunization studies by alginate and cross-linked dextran microspheres and PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid (TT). Proceeding of the 10th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Tehran, Iran.

13- Tafaghodi, M., Sajadi Tabasi, S.A., Kharazizadeh, M., 2007. Preparation and characterization of PLGA nonospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and saponin adjuvant. Proceeding of the 3rd Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

14- Tafaghodi, M., Hadizadeh, H., Farahmand, F., 2007. Determination of encapsulation efficiency of fluorescent tetanus toxoid in microsphere and Liposome drug delivery systems by spectrofluorimetery method. Proceeding of the 3rd Congress of New Drug Delivery Systems, Tehran, Iran.

15- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Amin, M.R., 2007. Nasal Immunization Studies in Rabbits by Anionic and Chitosan Coated Liposomes Encapsulated with Tetanus Toxoid as a Model Antigen. Proceeding of the 1st Vaccine Congress, Amsterdam, Netherland.

16- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2008. Preparation, characterization and immunization studies with PLGA nonospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and saponin adjuvant. Proceeding of the 11th Iranian Congress of Pharmaceutical Sciences, Kerman, Iran.

17- Tafaghodi, M., 2009. Nanoparticulate drug delivery systems as vaccine adjuvant and delivery system. Proceeding of the Nanodrugs, nano-biotechnology, nano-biosensors and nano-materials in medical sciences. Mashhad, Iran.

18- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi, S.A., Khamesipour, A., Amiri, N., 2009. Immunization against leishmaniasis by PLGA nanospheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) and CpG-ODN. ICRC 2009, Zanjan, Iran.

19- Tafaghodi, M., Mohaghegh, M., 2009. Dextran microspheres could enhance immune responses against PLGA nanospheres encapsulated with tetanus toxoid and Quillaja saponins after nasal immunization in rabbit. ICRC 2009, Zanjan, Iran. 

20- Tafaghodi, M., Jaafari, M.R., Sajadi Tabasi, S.A., 2009. Induction of immune responses against leishmaniasis by alginate microspheres encapsulated with autoclaved Leishmania major (ALM) antigen and CpG-ODN.  Proceeding of the 3rd Modern vaccine adjuvant and delivery systems, Vienna, Austeria.

21- Tafaghodi, M., Jiskoot, W., Saluja, V., 2011. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) nanoparticles coated with chitosan and trimethyl chitosan (TMC): impact of formulation on physicochemical and immunological characteristics.

 

22- Tafaghodi, M., 2016. Polymer based nanoparticles as adjuvant/vaccine delivery system for systemic and mucosal immunizations. 13th International Congress of Immunology and allergy of Iran. Tabriz, Iran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honors & Awards

Honored investigator (student) in medicinal sciences, Ferdowsi Festival, Mashhad, 2001 (Offered by MUMS and FUM).

Honored Pharmacist, Mashhad, 2002 (Offered by Khorasan Association of Pharmacists).

The best presentation in 8th Iranian Seminar of Pharmaceutical Scientists (Ph.D. student), Shiraz, 2002 (Offered by Iranian Association of Pharmaceutical Scientists).

Honored young researcher, 9th Iranian Seminar of Pharmaceutical Sciences, Tabriz, 2004 (Offered by Iranian Association of Pharmaceutical Scientists).

The best book translation (Adverse effects of herbal drugs vol. 1 and 2), Research week festival, Mashhad, 2004 (Offered by MUMS)

Three awards from Iranian Nanotechnology Initiative for supervision of two Pharm.D. thesis.

The best book translation (Pharmaceutics, vol. 1), Research week festival, Mashhad, 2006 (Offered by MUMS)

Honored lecturer, MOALEM week festival, Mashhad, 2007 (Offered by MUMS)

The best book translation (Pharmaceutics, vol. 2), Research week festival, Tehran, 2007 (Offered by University of Tehran)

The best book translation (Pharmaceutics, vol. 2), Research week festival, Mashhad, 2007 (Offered by MUMS)

The best presentation in ICRC 2011, Mashhad, 2011 (Offered by Iranian Controlled Release Society).

The best book translation (Nonprescription Drug Therapy), Research week festival, Mashhad, 2011 (Offered by MUMS)

The best book translation (Pharmaceutics, vol. 1), Research week festival, Mashhad, 2015 (Offered by MUMS).

 

 

 

 

 

Members                                                  hip Membership

Member of “Nanotechnology Research Center”, Mashhad University of Medical Sciences

Member of “Pharmaceutical Research Center”, Mashhad University of Medical Sciences

Member of “Controlled Release Society of Iran”

Editorial member of Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (2009-2011)

Editorial member of Nanomedicine Journal

Reviewer of Drug Development and Industrial Pharmacy journal

Reviewer of Journal of Drug Targeting

Reviewer of Journal of Microencapsulation

Reviewer of Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

Reviewer of Iranian Journal of Pharmaceutical Research

Reviewer of Iranian Journal of Basic Medical Sciences

Reviewer of DARU journal

Reviewer of Colloids and Surfaces, B journal

 

 

 

Administrative Responsibilities

 

 

 

 

 

 

Other Skills

 

 

 

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 126
ديروز:72
اين هفته: 392
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 9447
ماه گذشته: 2398
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.