استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
English_Category Dr. Hashemi

Dr. Hashemi

 

Dr Maryam Hashemi

 

 

 

Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology

 

       

 

 

Address: : Nanotechnology Research Center, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Tel:05137112470

Fax:05137112470

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Updated at: 6/28/2016                          

                                                       und Educational Background 

Pharm.D Thesis:  (1999)

Formulation and Standardization of Topical Preparations (gel, cream, ointment) from Aloes (Dried latex of Aloe).

Supervisor: Dr Noaman Khalili

Mashad University of Medical Sciences, School of Pharmacy

 

PhD Thesis: (2005-2010)

 

Preparation and evaluation of transfect ion efficiency of nanoparticles of polyethyleneimine (PEI) coated with peptide containing Histidine-Lysine rich sequence as non-viral vectors used in gene therapy.

 Supervisor: Dr Mohammad ramezani

Mashad University of Medical Sciences, Bu-Ali Research Institute, Biotechnology Center

 

The project in six month research study: (2009)

 

The effect of targeting of PAMAM dendrimer with GE-11 and B6 peptides

on gene delivery

Supervisor: Dr Manfred Ogris

Pharmaceutical Biology-Biotechnology, Department of Pharmacy, Munich,Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany 

Research Interests

Development of polymer based nanoparticles (non-viral vectors) for plasmid

DNA and siRNA transfer

Formulation of drug, allergen and active natural products based nanoparticles and nanfibers.

Stem cell encapsulation, Stem cell therapy

Publications

 1. Hafezi Ghahestani Z, Alebooye Langroodi F, Mokhtarzadeh A, Ramezani M, Hashemi M*. Evaluation of anti-cancer activity of PLGA nanoparticles containing crocetin. Artif Cells Nanomed Biotechnol. 2016; 21:1-6 (IF: 2.024).
 2. Mokhtarzadeh A, Alibakhshi A, Yaghoobi H, Hashemi M, Hejazi M, Ramezani M. Recent advances on biocompatible and biodegradable nanoparticles as gene carriers. Expert Opin Biol Ther. 2016; 16(6):771-85 (IF:3.43).
 3. Faezeh Moghadam Ariaee, Maryam Hashemi, Sara Amel Farzad, Khalil Abnous and Mohammad Ramezani. Alkyl cross-linked low molecular weight polypropyleneimine dendrimers as efficient gene delivery vectors. Iranian Journal of Basic Medical Sciences (IF: 1.228). In Press.
 4. Nima Hamzian,Maryam Hashemi,Mahdi Ghorbani,Mohammad Ramezani, Mohammad Hossein Bahreyni. osia. Preparation, optimization and toxicity evaluation of (SPION-PLGA) ±PEG nanoparticles loaded with Gemcitabine as a multifunctional nanoparticle for therapeutic and diagnostic applications. Iranian Journal of Pharmaceutical Research (IF: 1.065). In Press.
 5. Maryam Hashemi, Seyed Meghdad Tabatabai, Hamideh Parhiz; Soroush Milanizadeh; Sara Amel Farzad; Khalil Abnous; Mohammad Ramezani. Gene Delivery   Efficiency and Cytotoxicity of Heterocyclic Amine-modified PAMAM and PPI Dendrimers.  Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016; 61:791-800 (IF: 3.42)
 6. Fatemeh Alebooye Langroodi, Zohreh Hafezi Ghahestani, Mona Alibolandi, Mahboubeh Ebrahimian, Maryam Hashemi*. Evaluation of the effect of crocetin on antitumor activity of doxorubicinencapsulated in PLGA nanoparticles. Nanomed. J., 2016; 3(1): 23-34,
 7. Ahad Mokhtarzadeh,  Hamideh Parhiz,  Maryam Hashemi,  Khalil Abnous,  Mohammad  Ramezani, P53-Derived peptides conjugation to PEI: an approach to producing versatile and highly efficient targeted gene delivery carriers into cancer cells. Expert Opin Drug Deliv. 2016; 8:1-15 (IF: 5.434).
 8. Hashemi M. and Kalalinia F. Application of encapsulation technology in stem cell delivery.  Life Sciences. 2015; 143: 139–146 (IF: 2.685).
 9. Hashemi M, Ayatollahi S, Parhiz H, Mokhtarzadeh A, Javidi S, Ramezani M. PEGylation of Polypropylenimine Dendrimer with Alkylcarboxylate Chain Linkage to Improve DNA Delivery and Cytotoxicity. Appl Biochem Biotechnol. 2015 Sep; 177(1):1-17 (IF: 1.606).
 10. Mohammadi M, Salmasi Z, Hashemi M, Mosaffa F, Abnous K, Ramezani M. Single-walled carbon nanotubes functionalized with aptamer and piperazine-polyethylenimine derivative for targeted siRNA delivery into breast cancer cells. Int J Pharm. 2015 May 15; 485(1-2):50-60 (IF: 3.99).
 11. Salmasi Z, Shier WT, Hashemi M, Mahdipour E, Parhiz H, Abnous K, Ramezani M. Heterocyclic amine-modified polyethylenimine as gene carriers for transfection of mammalian cells. Eur J Pharm Biopharm. 2015; 96:76-88 (IF: 3.97). 
 12. Ayatollahi S, Hashemi M, Kazemi Oskuee R, Salmasi Z, Mokhtarzadeh A, Alibolandi M, Abnous K, Ramezani M.Synthesis of efficient gene delivery systems by grafting pegylated alkylcarboxylate chains to PAMAM dendrimers: Evaluation of transfection efficiency and cytotoxicity in cancerous and mesenchymal stem cells. J Biomater Appl. 2015; 30(5):632-48 (IF: 1.988).
 13. Mokhtarzadeh A, Parhiz H, Hashemi M, Ayatollahi S, Abnous K, Ramezani M.Targeted Gene Delivery to MCF-7 Cells Using Peptide-Conjugated Polyethylenimine. AAPS PharmSciTech. 2015; 16(5):1025-32. (IF: (IF:1.954).
 14. Hashemi M, Parhiz H, Mokhtarzadeh A, Tabatabai SM, Farzad SA, Shirvan HR, Ramezani M.Preparation of Effective and Safe Gene Carriers by Grafting Alkyl Chains to Generation 5 Polypropyleneimine. AAPS PharmSciTech. 2015; 16(5):1002-12 (IF: 1.954).
 15. Salari F, Varasteh AR, Vahedi F, Hashemi M, Sankain M. Down-regulation of Th2 immune responses by sublingual administration of poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA)-encapsulated allergen in BALB/c mice. Int Immunopharmacol. 2015; 29(2):672-8 (IF: 2.55).
 16. Parhiz H, Hashemi M, Ramezani M. Non-biological gene carriers designed for overcoming the major extra- andintracellular hurdles in gene delivery, an updated review, Nanomed J, 2015; 2(1): 1-20
 17. Maryam Hashemi, Hamideh Sahraie Fard, Sara Amel Farzad, Hamideh Parhiz, Mohammad Ramezani,  Gene Transfer Enhancement by alkylcarboxylation of Poly(propylenimine),  Nanomed. J., 2013; 1(1): 55-62.
 18. Mazdak Ganjalikhani hakemi,  Maryam Hashemi*, SiRNA Delivery Improvement by Co-formulation of Different Modified Polymers in Erythroleukemic Cell Line K562, Iran J Basic Med Sci, 2013, 16: 973-978. (IF: 0.604)
 19. Parhiz H, Hashemi M, Hatefi A, Shier WT, Farzad SA, Ramezani M. Molecular weight-dependent genetic information transfer with disulfide-linked polyethylenimine-based nonviral vectors, J Biomater Appl. 2013 Jul; 28(1):112-24.(IF:2.64)
 20. Parhiz H, Hashemi M, Hatefi A, Shier WT, Amel Farzad S, Ramezani M. Arginine-rich hydrophobic polyethylenimine: Potent agent with simple components for nucleic acid delivery. Int J Biol Macromol. 2013 May 13; 60C:18-27(IF:2.679).
 21. Parhiz H, Memari F, Amel Farzad S, Hashemi M, Rezvani Amin Z, Behnam B and Ramezani M. Alkylcarboxylate Polyethylenimine-grafted Chitosans as Efficient Gene Vectors with Improved Gene delivery Activity. Current Nanoscience, 2013; 9(6): 717-722 (IF:1.64).
 22. Hashemi M., Parhiz BH., Hatefi A., Ramezani M., Modified polyethylenimine with histidine-lysine short peptides as gene carrier, Cancer Gene Ther. 2011 Jan; 18(1):12-9 (IF: 2.945).
 23. Varasteh A.R.,  Hashemi M, Baranzadeh N., Jaafari M.R., Optimization of Anti-Rh D Immunoglobulin Stability in the Lyophilization Processes, Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 2008; 11 (1): 55-61 (IF: 0.243).
 24. Hashemi M, Jaafari M.R , Baranzadeh N., Varasteh A.R.,  The assay of effective parameters on Anti-RhD concentration by ultrafiltation system. Iran J Basic Med Sci, 2007; 10(1), 66-74.
 25. Sankian M., Hashemi M., Varasteh A.R., Anti-D quantification by an enzyme-linked antiglobulin test: A comparison study of two methods, Iran J Basic Med Sci, 2004; 7(2): 18-22.
 26. Varasteh A.R., Hashemi M., Jaffari M., Moghadassi Risseh M., Formulation of Anti-Rh (D) immunoglobulin preparation, Iran J Basic Med Sic, 2004; 7(3):11-16.
 27. Varasteh A.R., Hashemi M., Saberpoor F., Study of the effect of plasma lipoprotein on Anti-Rh D purification by ion exchange chromatography, Journal of Birjand University of Medical Sciences, 2003; 10(3):5-9.
 28. Hashemi M., Varasteh A.R., Fazly Bazaz B.S., The role of ion exchange chromatography in purification and amount of aggregation of intravenouse immunoglobulin preparation, Journal of Birjand University of Medical Sciences, 2002;9(1):1-4.
 29. Varasteh A.R., Hashemi M., Ghazavi A., Fazly Bazaz B.S., Large scale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     production of Anti-Rh Immunoglobulin by ion exchange chromatography, Iran J Basic Med Sci, 2001;

    4(3):16-21.

Presentations

 1. Farhad Salari, Abdol-Reza Varasteh, Fatemeh Vahedi, Maryam Hashemi, and Mojtaba Sankain. 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015)” 2-3 July 2015, Istanbul, Turkey.
 2. M. Ramezani, M. Hashemi, B.H. Parhiz, A. Hatefi. Modified Polyethylenimine with Histidine-lysine Short Peptides as Gene Carrier. July 4-9,2010. Zurich, Switzerland

 

 1. Hashemi M., Varasteh A.R., Bahrami A., Fazly Bazaz B.S., Stability of AntiD Immunoglobulin prepared by ion exchangechromatography, 11 international congress of immunology and allergy, Sweden, 2001.

 

 1. Hashemi M*, Afkhami F, Ramezani M. Encapsulated stem cells for therapeutic application. International congress on stem cells and regenerative medicine. Mashhad. Iran. May 20-22. 2015.
 2. Maryam Hashemi*. Soheila Javidi, Hamideh Parhiz, Mohammad Ramezani. Effect of PEGylation using an alkyl chain as linker on gene delivery efficiency of  polypropyleneimine denderimer. 4th International symposium on Molecular technology. October 14-16. 2014. Tehran. Iran.
 3. M. Hashemi*, M. Ramezani, Preparation and evaluation of transfection efficiency of nanoparticles of polyethyleneimine(PEI) coated with peptide containing histidine-lysine rich sequence  as non viral vectors used in gene therapy, 8th Nanothechnology Iranian students conference, Mashhad, 1-2Dec, 2010.
 

 

 1. Varasteh A.R., Hashemi M., Fazly Bazaz B.S., Methods of Quantification control on therapeutic immunoglobulins, 1st Seminar of Methodology in Pharmaceutical Sciences, Mashad, Iran, 2002.s                                                 
 2. Hashemi M*, Varasteh A.R., Saberpoor F., Study of the effect of plasma lipoprotein on Anti-Rh D purification by ion exchange chromatography, 6 Congress of Biochemistry, Tehran, Iran, 2001.           
 3. Hashemi M*, Khalili N., Formulation and standardization of topical preparations (gel, cream, ointment) from Aloes ((dried latex of Aloe), 7th  Iranian Seminar of Pharmaceutical Sciences, Mashad, Iran, 2000.
 
 

Administrative Responsibilities

Managing Editor of Nanomedicine Journal, Publisher: Mashhad University of Medical Sciences

 

بازديدكنندگان

امروز: 191
ديروز:72
اين هفته: 457
هفته‌ي گذشته: 353
اين ماه: 9512
ماه گذشته: 2398
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.