لاين هاي تحقيقاتي مركز


اعضای مرکز

           

لاین های تحقیقاتی مرکز:

·        طراحی سامانه های داروسازی بر پایه لیپیدی

·        طراحی سامانه های واکسن رسانی

·        بررسی پاسخ ایمنی ایجاد شده توسط نانو ذرات لپیدی در مدل حیوانی

·        سنتز و ارزیابی وکتور غیر ویروسی بر پایه پلی اتیلن ایمین جایگزین شده با لیزین

·        سنتز و ارزیابی وکتور غیر ویروسی بر پایه کیتوزان اصلاح شده با پلی اتیلن ایمین

·        تهیه و ارزیابی و کتورهای غیر ویروسی مبتنی بر پلی اتیلن ایمین متصل شده به پپتیدهای غنی از آرژینین و پپتیدهای

·        بیوسنتز پروتئین های هم جوش هدفمند به عنوان وکتور غیر ویروسی برای استفاده در ژن درمانی

·        درمان سرطان با استفاده از نانو پارتیکلهای حاوی داروهای سایتوتوکسیک

·        ابداع واکسن علیه سرطان با استفاده از نانو پارتیکلهای حاوی پروتئینها و پپتیدهای ایمونوژنیک حاصل از تومورها

·        در مان موضعی سالک با استفاده از نانوپارتیکلهای حاوی داروهای لیشمانیا

·        ابداع واکسن علیه سالک با استفاده از نانو پارتیکلهای حاوی آنتی ژنهای انگل لیشمانیا

·        تهیه و تعیین خصوصیات سیستم های جدید دارورسانی نظیر لیپوزوم ها، میکروسفرها، نانو سفرهای، لیپوسفرها و نانو پارتیکلهای لیپیدی جامد

·        فرمولاسیون داروهای پروتئینی و پپتیدی

·        بررسی مطالعات محلولیت فازی داروهای لیپوفیل از طریق کمپلکس شدن باسیکلود کسترین ها

·        تعیین SPF  فرآورده های ضد آفتاب به روش برون تن و ارزیابی خاصیت مرطوب کنندگی فرآوردهای موضعی

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 44
ديروز:44
اين هفته: 283
هفته‌ي گذشته: 393
اين ماه: 1062
ماه گذشته: 2183
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1