اهداف مركز تحقيقات نانو فناوري


 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
          اهداف مركز تحقيقات نانوفناوری دانشگاه علوم پزشكي مشهد

Ob1- افزايش توليد علم به صورت افزايش حداقل 15% ISI نسبت به وضع موجود تا پايان شش ماهه اول 1390

1-    جذب حداقل 5 هيأت علمي پژوهشي كارآمد

2-    سازماندهي خريد تجهيزات و مواد مصرفي تخصصي بر اساس اولويتها

3-    افزايش جذب پايان‌نامه‌هاي دوره تحصيلات تكميلي (Ph.D.)

4-    افزايش حداقل 15% در طرحهاي پژوهشي مصوب مركز نسبت به وضع موجود تا پايان شش ماهه اول 1390

Ob2- جذب اعتبارات خارج سازماني به ميزان حداقل 15% از اعتبارات مصوب مركز تا پايان شش ماهه اول 1390

1-    ايجاد واحد ارتباط با صنعت

2-    تهيه ليستي از قابليتها و فعاليتهاي مركز در جهت انجام آزمايشات تخصصي

3-    انعكاس قابليتها و فعاليتهاي مركز به مراكز صنعتي، درماني و ساير مراكز مرتبط

4-    اجراي حداقل 4 طرح تحقيقاتي مشترك با صنايع مرتبط تا پايان شش ماهه اول 1390

5-    ارتباط با مراكز تحقيقاتي خارج دانشگاه و ارائه طرحهاي مشترك با آنها

Ob3- ارتباط با مراكز تحقيقاتي خارج كشور با انجام حداقل 2 طرح تحقيقاتي بين المللي تا پايان شش ماهة اول 1390

1-    ارتقاي كيفي تحقيقات انجام شده

2-    افزايش ارتقاء سطح و جذب پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي Ph.D.

3-    در نظر گرفتن امتياز پژوهشي جهت پژوهشهاي بين المللي براي مجري يا مجريان طرح

Ob4- افزايش كيفي مقالات چاپ شده و شاخه‌هاي تحقيقاتي مركز تا پايان شش ماهه اول 1390

1-    چاپ حداقل 10 مقالة با IF بالاي 4 تا پايان شش ماهه اول 1390

2-    افزايش كيفيت پايان‌نامه‌هاي Ph.D.

3-    جذب نيروهاي انساني متخصصي و كارآمد به صورت هيأت علمي پژوهشي با گرايشهاي تحقيقاتي مختلف نانو فناوری دارویی

Ob5- دستيابي به يك فن آوري در زمينه نانو فناوری پزشكي تا پايان 1390

1-    حمايت از محققين در جهت افزايش انگيزه تحقيقات كاربردي

2-    ساماندهي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي (شناسايي، جذب، اجرا و پيگيري نتايج)

      3-    ايجاد يك واحد مستقل جهت انجام طرح تحقيقاتي كاربردي و حمايت مادي و معنوي از آنها

اوقات شرعی

بازديدكنندگان

امروز: 66
ديروز:45
اين هفته: 111
هفته‌ي گذشته: 496
اين ماه: 1386
ماه گذشته: 2183
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1